• تلفن: 77627501-021
  • info@pdsoft.ir
در ارتباط باشید:

چگونه سفارش خود را ثبت کنید؟

قراردادها به چه نحوی نوشته میشوند؟

جهت انعقاد قرارداد و استفاده از خدمات ما،پس از بررسی سفارش و نیازهای شما هزینه برآورده شده و ...

زمان لازم برای هر پروژه چقدر است؟

بسته به سفارش و درخواست مشتری،انجام پروژه ها از حداقل سه هفته شروع خواهد شد.

هزینه ها چگونه برآورد خواهد شد؟

هزینه ها کاملا بستگی به فاکتورهای یک پروژه از ظاهر تا امکانات خواهد داشت.

سوالات پاسخ داده شده